Skip to main content

Text 52

Text 52

Verš

Text

nirantara rātri-dina viraha unmāde
hāse, kānde, nāce, gāya parama viṣāde
nirantara rātri-dina viraha unmāde
hāse, kānde, nāce, gāya parama viṣāde

Synonyma

Synonyms

nirantara — bez ustání; rātri-dina — noc a den; viraha — odloučení; unmāde — v šílenství; hāse — směje se; kānde — pláče; nāce — tančí; gāya — zpívá; parama — velkém; viṣāde — ve smutku.

nirantara — without cessation; rātri-dina — night and day; viraha — of separation; unmāde — in madness; hāse — laughs; kānde — cries; nāce — dances; gāya — chants; parama — great; viṣāde — in moroseness.

Překlad

Translation

V tomto stavu odloučení vypadal Pán Caitanya Mahāprabhu ve dne v noci jako šílený. Někdy se smál a někdy naříkal; někdy tančil a někdy s velkým zármutkem zpíval.

In the attitude of separation, Lord Caitanya Mahāprabhu appeared mad both day and night. Sometimes He laughed, and sometimes He cried; sometimes He danced, and sometimes He chanted in great sorrow.