Skip to main content

Text 222

Text 222

Verš

Texto

ihāṅ haite cala, prabhu, ihāṅ nāhi kāya
yadyapi tomāre bhakti kare gauḍa-rāja
ihāṅ haite cala, prabhu, ihāṅ nāhi kāya
yadyapi tomāre bhakti kare gauḍa-rāja

Synonyma

Palabra por palabra

ihāṅ haite — z tohoto místa; cala — prosím odejdi; prabhu — drahý Pane; ihāṅ — zde; nāhi kāya — už tu není nic na práci; yadyapi — přestože; tomāre — Tobě; bhakti — úctu; kare — prokazuje; gauḍa-rāja — král Bengálska.

ihāṅ haite — de este lugar; cala — por favor, márchate; prabhu — querido Señor; ihāṅ — en este lugar; nāhi kāya — no hay otra ocupación; yadyapi — aunque; tomāre — a Ti; bhakti — respeto; kare — muestra; gauḍa-rāja — el rey de Bengala.

Překlad

Traducción

Řekli: „Drahý Pane, i když je k Tobě král Bengálska, naváb Husain Šáh, velice uctivý, už tu nemáš nic na práci. Odejdi odsud, prosím.“

Los hermanos dijeron: «Querido Señor, aunque el rey de Bengala, Nawab Hussain Shah, siente mucho respeto por Ti, aquí ya no Te queda nada por hacer. Por favor, vete de este lugar.