Skip to main content

Text 164

Text 164

Verš

Text

yāhāṅ yāya prabhu, tāhāṅ koṭi-saṅkhya loka
dekhite āise, dekhi’ khaṇḍe duḥkha-śoka
yāhāṅ yāya prabhu, tāhāṅ koṭi-saṅkhya loka
dekhite āise, dekhi’ khaṇḍe duḥkha-śoka

Synonyma

Synonyms

yāhāṅ — kamkoliv; yāya — jde; prabhu — Pán; tāhāṅ — tam všude; koṭi-saṅkhya loka — nesčetné množství lidí; dekhite āise — přichází se na Něho podívat; dekhi' — po spatření; khaṇḍe — odstraňuje; duḥkha — neštěstí; śoka — nářek.

yāhāṅ — wherever; yāya — goes; prabhu — the Lord; tāhāṅ — everywhere; koṭi-saṅkhya loka — an unlimited number of people; dekhite āise — come to see Him; dekhi’ — after seeing; khaṇḍe — removes; duḥkha — unhappiness; śoka — lamentation.

Překlad

Translation

Všude, kam Pán přišel, se na Něho chodilo podívat nespočetně mnoho lidí. Jakmile Ho spatřili, nastal konec jejich neštěstí a nářku.

Wherever the Lord visited, crowds of innumerable people came to see Him. When they saw Him, all their unhappiness and lamentation disappeared.