Skip to main content

Text 89

Text 89

Verš

Text

brahmasva-adhika ei haya rāja-dhana
tāhā hari’ bhoga kare mahā-pāpī jana
brahmasva-adhika ei haya rāja-dhana
tāhā hari’ bhoga kare mahā-pāpī jana

Synonyma

Synonyms

brahmasvabrāhmaṇův majetek; adhika — více než; ei — toto; haya — je; rāja-dhana — vládní příjmy; tāhā hari' — kradoucí je; bhoga kare — oddává se smyslovému požitku; mahā-pāpī jana — velmi hříšný člověk.

brahmasva — a brāhmaṇa’s property; adhika — more than; ei — this; haya — is; rāja-dhana — the revenue of the government; tāhā hari’ — stealing that; bhoga kare — enjoys sense gratification; mahā-pāpī jana — a most sinful person.

Překlad

Translation

„  ,Vládní příjmy jsou posvátnější než brāhmaṇův majetek. Ten, kdo tyto prostředky zneužívá pro smyslový požitek, je velmi hříšný.̀  “

“ ‘The revenue of the government is more sacred than the property of a brāhmaṇa. One who misappropriates the government’s money and uses it to enjoy sense gratification is most sinful.