Skip to main content

Text 24

Text 24

Verš

Text

sei rāja-putrera svabhāva, — grīvā phirāya
ūrdhva-mukhe bāra-bāra iti-uti cāya
sei rāja-putrera svabhāva, — grīvā phirāya
ūrdhva-mukhe bāra-bāra iti-uti cāya

Synonyma

Synonyms

sei rāja-putrera — tohoto prince; svabhāva — vlastnost; grīvā phirāya — otáčí krk; ūrdhva-mukhe — s tváří obrácenou nahoru; bāra-bāra — znovu a znovu; iti-uti — sem a tam; cāya — dívá se.

sei rāja-putrera — of that prince; svabhāva — characteristic; grīvā phirāya — turns his neck; ūrdhva-mukhe — with his face toward the sky; bāra-bāra — again and again; iti-uti — here and there; cāya — looks.

Překlad

Translation

„Charakteristickou vlastností tohoto prince bylo, že otáčel krk tak, že hleděl nahoru do nebe a jeho oči neustále těkaly sem a tam.“

“That prince had a personal idiosyncrasy of turning his neck and facing the sky, looking here and there again and again.