Skip to main content

Text 93

Text 93

Verš

Texto

kabhu laukika rīti, — yena ‘itara’ jana
kabhu svatantra, karena ‘aiśvarya’ prakaṭana
kabhu laukika rīti, — yena ‘itara’ jana
kabhu svatantra, karena ‘aiśvarya’ prakaṭana

Synonyma

Palabra por palabra

kabhu — někdy; laukika rīti — obyčejné chování; yena — jako; itara jana — obyčejný člověk; kabhu — někdy; svatantra — zcela nezávislý; karena — činí; aiśvarya prakaṭana — projevení božského majestátu.

kabhu — a veces; laukika rīti — una conducta normal; yena — como; itara jana — un hombre común; kabhu — a veces; svatantra — completamente independiente; karena — hace; aiśvarya prakaṭana — manifestación de opulencia divina.

Překlad

Traducción

Díky své naprosté nezávislosti se Śrī Mahāprabhu někdy choval jako obyčejný člověk a někdy projevoval svůj božský majestát.

Debido a Su completa independencia, Śrī Caitanya Mahāprabhu a veces Se comportaba como un hombre común, y a veces manifestaba Su opulencia divina.