Skip to main content

Text 85

ТЕКСТ 85

Verš

Текст

yati hañā jihvā-lāmpaṭya — atyanta anyāya
yatira dharma, — prāṇa rākhite āhāra-mātra khāya”
йати ха джихв-лмпайа — атйанта анййа
йатира дхарма, — пра ркхите хра-мтра кхйа”

Synonyma

Пословный перевод

yati hañā — když je někdo sannyāsī; jihvā-lāmpaṭya — uspokojovat jazyk; atyanta anyāya — vážný přestupek; yatira dharma — náboženskou zásadou sannyāsīho; prāṇa rākhite — udržovat život; āhāra — jídlo; mātra — pouze; khāya — jí.

йати ха — будучи санньяси; джихв-лмпайа — потворство языку; атйанта анййа — тяжкое нарушение; йатира дхарма — религиозных принципов санньяси; пра ркхите — для поддержания жизни; хра — пищу; мтра — только; кхйа — ест.

Překlad

Перевод

„Uspokojování jazyka je pro sannyāsīho velkým přestupkem. Jeho povinností je jíst jen tolik, kolik potřebuje k udržování těla a duše pohromadě.“

«Для санньяси потворство языку — великий грех. Обязанность санньяси — есть ровно столько, сколько нужно для того, чтобы поддерживать душу в теле».