Skip to main content

Text 85

Text 85

Verš

Texto

yati hañā jihvā-lāmpaṭya — atyanta anyāya
yatira dharma, — prāṇa rākhite āhāra-mātra khāya”
yati hañā jihvā-lāmpaṭya — atyanta anyāya
yatira dharma, — prāṇa rākhite āhāra-mātra khāya”

Synonyma

Palabra por palabra

yati hañā — když je někdo sannyāsī; jihvā-lāmpaṭya — uspokojovat jazyk; atyanta anyāya — vážný přestupek; yatira dharma — náboženskou zásadou sannyāsīho; prāṇa rākhite — udržovat život; āhāra — jídlo; mātra — pouze; khāya — jí.

yati hañā — siendo un sannyāsī; jihvā-lāmpaṭya — entregarse a la satisfacción de la lengua; atyanta anyāya — una grave ofensa; yatira dharma — el principio religioso del sannyāsī; prāṇa rākhite — para mantener la vida; āhāra — comida; mātra — solamente; khāya — come.

Překlad

Traducción

„Uspokojování jazyka je pro sannyāsīho velkým přestupkem. Jeho povinností je jíst jen tolik, kolik potřebuje k udržování těla a duše pohromadě.“

«Es una gran ofensa que un sannyāsī se entregue a la satisfacción de la lengua. El deber del sannyāsī es comer solamente lo necesario para mantener unidos cuerpo y alma.»