Skip to main content

Text 85

Text 85

Verš

Text

yati hañā jihvā-lāmpaṭya — atyanta anyāya
yatira dharma, — prāṇa rākhite āhāra-mātra khāya”
yati hañā jihvā-lāmpaṭya — atyanta anyāya
yatira dharma, — prāṇa rākhite āhāra-mātra khāya”

Synonyma

Synonyms

yati hañā — když je někdo sannyāsī; jihvā-lāmpaṭya — uspokojovat jazyk; atyanta anyāya — vážný přestupek; yatira dharma — náboženskou zásadou sannyāsīho; prāṇa rākhite — udržovat život; āhāra — jídlo; mātra — pouze; khāya — jí.

yati hañā — being a sannyāsī; jihvā-lāmpaṭya — indulging in satisfying the tongue; atyanta anyāya — grievous offense; yatira dharma — the religious principle of a sannyāsī; prāṇa rākhite — to maintain life; āhāra — food; mātra — only; khāya — eats.

Překlad

Translation

„Uspokojování jazyka je pro sannyāsīho velkým přestupkem. Jeho povinností je jíst jen tolik, kolik potřebuje k udržování těla a duše pohromadě.“

“For a sannyāsī to indulge in satisfying the tongue is a great offense. The duty of a sannyāsī is to eat only as much as needed to keep body and soul together.”