Skip to main content

Text 10

Text 10

Verš

Texto

tina-jane iṣṭha-goṣṭhī kailā kata-kṣaṇa
jagadānanda-paṇḍita tāṅre kailā nimantraṇa
tina-jane iṣṭha-goṣṭhī kailā kata-kṣaṇa
jagadānanda-paṇḍita tāṅre kailā nimantraṇa

Synonyma

Palabra por palabra

tina-jane — tři osoby; iṣṭha-goṣṭhī — hovory o Kṛṣṇovi; kailā — vedli; kata-kṣaṇa — nějakou dobu; jagadānanda-paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; tāṅre — Rāmacandru Purīho; kailā nimantraṇa — pozval.

tina-jane — tres personas; iṣṭha-goṣṭhī — hablar de Kṛṣṇa; kailā — hicieron; kata-kṣaṇa — durante un tiempo; jagadānanda-paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; tāṅre — a Rāmacandra Purī; kailā nimantraṇa — invitó.

Překlad

Traducción

Všichni tři mluvili nějakou dobu o Kṛṣṇovi a potom přišel Jagadānanda, který Rāmacandru Purīho pozval na prasādam.

Los tres hablaron de Kṛṣṇa durante un tiempo; a continuación, Jagadānanda vino y ofreció una invitación a Rāmacandra Purī.