Skip to main content

Text 121

Text 121

Verš

Texto

svagaṇa-sahite mora mānilā nimantraṇa
ebe kene prabhura mote phiri’ gela mana?
svagaṇa-sahite mora mānilā nimantraṇa
ebe kene prabhura mote phiri’ gela mana?

Synonyma

Palabra por palabra

sva-gaṇa-sahite — se svými osobními společníky; mora — moje; mānilā — přijal; nimantraṇa — pozvání; ebe — nyní; kene — proč; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mote — vůči mně; phiri' gela — změnila se; mana — mysl.

sva-gaṇa-sahite — acompañado de Sus devotos personales; mora — mía; mānilā — aceptó; nimantraṇa — la invitación; ebe — ahora; kene — por qué; prabhura — de Śrī Caitanya Mahāprabhu; mote — hacia mí; phiri’ gela — ha cambiado; mana — la mente.

Překlad

Traducción

„Spolu s ostatními oddanými přijal mé pozvání a byl ke mně milý. Proč se teď tady v Džagannáth Purí tolik změnil?“

«Aceptó mi invitación con Sus otros devotos, y fue bueno conmigo. ¿Por qué aquí, en Jagannātha Purī, ha cambiado tanto?