Skip to main content

Text 121

Text 121

Verš

Text

svagaṇa-sahite mora mānilā nimantraṇa
ebe kene prabhura mote phiri’ gela mana?
svagaṇa-sahite mora mānilā nimantraṇa
ebe kene prabhura mote phiri’ gela mana?

Synonyma

Synonyms

sva-gaṇa-sahite — se svými osobními společníky; mora — moje; mānilā — přijal; nimantraṇa — pozvání; ebe — nyní; kene — proč; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mote — vůči mně; phiri' gela — změnila se; mana — mysl.

sva-gaṇa-sahite — accompanied by His personal associates; mora — my; mānilā — accepted; nimantraṇa — invitation; ebe — now; kene — why; prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; mote — unto me; phiri’ gela — has changed; mana — mind.

Překlad

Translation

„Spolu s ostatními oddanými přijal mé pozvání a byl ke mně milý. Proč se teď tady v Džagannáth Purí tolik změnil?“

“He accepted my invitation with His other devotees, and He was kind to me. Why has He now changed so much here at Jagannātha Purī?