Skip to main content

Text 295

Text 295

Verš

Texto

ei śilāra kara tumi sāttvika pūjana
acirāt pābe tumi kṛṣṇa-prema-dhana
ei śilāra kara tumi sāttvika pūjana
acirāt pābe tumi kṛṣṇa-prema-dhana

Synonyma

Palabra por palabra

ei śilāra — tohoto kamene; kara — konej; tumi — ty; sāttvika pūjana — uctívání jako dokonalý brāhmaṇa neboli na úrovni kvality dobra; acirāt — velmi brzy; pābe tumi — dostaneš; kṛṣṇa-prema — extatické lásky ke Kṛṣṇovi; dhana — bohatství.

ei śilāra — de esta piedra; kara — haz; tumi — tú; sāttvika pūjana — adorar como un perfecto brāhmaṇa, o desde la modalidad de la bondad; acirāt — muy pronto; pābe tumi — obtendrás; kṛṣṇa-prema — amor extático por Kṛṣṇa; dhana — la riqueza.

Překlad

Traducción

Śrī Mahāprabhu pokračoval: „Tento kámen uctívej na úrovni kvality dobra jako dokonalý brāhmaṇa, protože takovým uctíváním zajisté rychle dosáhneš extatické lásky ke Kṛṣṇovi.“

Śrī Caitanya Mahāprabhu continuó: «Adora esta piedra en la modalidad de la bondad, como un perfecto brāhmaṇa, pues con esa adoración no tardarás en alcanzar, sin la menor duda, el amor extático por Kṛṣṇa.