Skip to main content

Text 60

Text 60

Verš

Texto

deha-tyāgādi tamo-dharma — pātaka-kāraṇa
sādhaka nā pāya tāte kṛṣṇera caraṇa
deha-tyāgādi tamo-dharma — pātaka-kāraṇa
sādhaka nā pāya tāte kṛṣṇera caraṇa

Synonyma

Palabra por palabra

deha-tyāga — vzdáním se hmotného těla sebevraždou; ādi — počínaje; tamaḥ-dharma — na úrovni kvality nevědomosti; pātaka-kāraṇa — příčina hříšných činností; sādhaka — oddaný; pāya — nezíská; tāte — tím; kṛṣṇera caraṇa — lotosové nohy Kṛṣṇy.

deha-tyāga — abandonar el cuerpo material mediante el suicidio; ādi — comenzando con; tamaḥ-dharma — en el plano de la modalidad de la ignorancia; pātaka-kāraṇa — causa de actividades pecaminosas; sādhaka — el devoto; pāya — no obtiene; tāte — con eso; kṛṣṇera caraṇa — los pies de loto de Kṛṣṇa.

Překlad

Traducción

„Kroky, jako je sebevražda, jsou příčinami hříchu. Takovými činy oddaný nikdy útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy nezíská.“

«Medidas como el suicidio son causa de pecado. Con ese tipo de acciones, el devoto jamás obtiene el refugio de los pies de loto de Kṛṣṇa.