Skip to main content

Text 60

Text 60

Verš

Text

deha-tyāgādi tamo-dharma — pātaka-kāraṇa
sādhaka nā pāya tāte kṛṣṇera caraṇa
deha-tyāgādi tamo-dharma — pātaka-kāraṇa
sādhaka nā pāya tāte kṛṣṇera caraṇa

Synonyma

Synonyms

deha-tyāga — vzdáním se hmotného těla sebevraždou; ādi — počínaje; tamaḥ-dharma — na úrovni kvality nevědomosti; pātaka-kāraṇa — příčina hříšných činností; sādhaka — oddaný; pāya — nezíská; tāte — tím; kṛṣṇera caraṇa — lotosové nohy Kṛṣṇy.

deha-tyāga — giving up the material body by suicide; ādi — beginning with; tamaḥ-dharma — on the platform of the mode of ignorance; pātaka-kāraṇa — cause of sinful activities; sādhaka — the devotee; pāya — does not get; tāte — by that; kṛṣṇera caraṇa — the lotus feet of Kṛṣṇa.

Překlad

Translation

„Kroky, jako je sebevražda, jsou příčinami hříchu. Takovými činy oddaný nikdy útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy nezíská.“

“Measures like suicide are causes for sin. A devotee never achieves shelter at Kṛṣṇa’s lotus feet by such actions.