Skip to main content

Text 175

Text 175

Verš

Text

kiṁ bhadraṁ kim abhadraṁ vā
dvaitasyāvastunaḥ kiyat
vācoditaṁ tad anṛtaṁ
manasā dhyātam eva ca
kiṁ bhadraṁ kim abhadraṁ vā
dvaitasyāvastunaḥ kiyat
vācoditaṁ tad anṛtaṁ
manasā dhyātam eva ca

Synonyma

Synonyms

kim — co; bhadram — dobré; kim — co; abhadram — špatné; — nebo; dvaitasya — z tohoto hmotného světa; avastunaḥ — dočasné; kiyat — kolik; vācā — slovy; uditam — vysloveno; tat — to; anṛtam — bez trvalé existence; manasā — myslí; dhyātam — vnímáno; eva — zajisté; ca — a.

kim — what; bhadram — good; kim — what; abhadram — bad; — or; dvaitasya — of this material world; avastunaḥ — that which has temporary existence; kiyat — how much; vācā — by words; uditam — vibrated; tat — that; anṛtam — without permanent existence; manasā — by the mind; dhyātam — conceived; eva — certainly; ca — and.

Překlad

Translation

„  ,Cokoliv, co nevnímáme ve vztahu s Kṛṣṇou, je třeba chápat jako iluzi (māyu). Žádná z iluzí vyřčených slovy nebo vnímaných myslí není skutečná. A protože je iluze neskutečná, není rozdíl mezi tím, co považujeme za dobré a co za špatné. V hovorech o Absolutní Pravdě takové spekulace nemají místo.`  “

“ ‘Anything not conceived in relationship to Kṛṣṇa should be understood to be illusion [māyā]. None of the illusions uttered by words or conceived in the mind are factual. Because illusion is not factual, there is no distinction between what we think is good and what we think is bad. When we speak of the Absolute Truth, such speculations do not apply.’

Význam

Purport

This is a quotation from Śrīmad-Bhāgavatam (11.28.4).