Skip to main content

Text 258

Text 258

Verš

Text

kṛṣṇa-nāma deha’ tumi more kara dhanyā
āmāre bhāsāya yaiche ei prema-vanyā
kṛṣṇa-nāma deha’ tumi more kara dhanyā
āmāre bhāsāya yaiche ei prema-vanyā

Synonyma

Synonyms

kṛṣṇa nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; deha' — prosím dej; tumi — ty; more — mě; kara dhanyā — učiň šťastnou; āmāre — mě; bhāsāya — způsobí, že budu unášena; yaiche — aby; ei — tato; prema-vanyā — záplava extatické lásky k Pánu Kṛṣṇovi.

kṛṣṇa nāma — the holy name of Lord Kṛṣṇa; deha’ — please give; tumi — you; more — me; kara dhanyā — make fortunate; āmāre — me; bhāsāya — may cause to float; yaiche — so that; ei — this; prema-vanyā — inundation of ecstatic love of Lord Kṛṣṇa.

Překlad

Translation

„Dej mi prosím svaté jméno Kṛṣṇy a tak mě učiň šťastnou, abych také mohla být unášena záplavou lásky k Bohu, kterou započal Śrī Caitanya Mahāprabhu.“

“Please give me the holy name of Kṛṣṇa and thus make me fortunate, so that I also may float in the flood of love of Godhead inaugurated by Śrī Caitanya Mahāprabhu.”