Skip to main content

Text 126

ТЕКСТ 126

Verš

Текст

kāli samāpta habe, tabe habe vrata-bhaṅga
svacchande tomāra saṅge ha-ibeka saṅga”
кли сампта хабе, табе хабе врата-бхага
сваччханде томра саге ха-ибека сага”

Synonyma

Пословный перевод

kāli — zítra; samāpta habe — to skončí; tabe — tehdy; habe — bude; vrata-bhaṅga — konec mého slibu; svacchande — zcela svobodně; tomāra saṅge — s tebou; ha-ibeka — bude; saṅga — spojení.

кли — завтра; сампта хабе — закончится; табе — тогда; хабе — будет; врата-бхага — окончание моего обета; сваччханде — с полной свободой; томра саге — с тобой; ха-ибека — будет; сага — соединение.

Překlad

Перевод

„Zítra určitě skončím a můj slib bude splněn. Potom si s tebou budu moci úplně volně užívat.“

«Завтра я обязательно закончу повторять святое имя и мой обет будет исполнен. Тогда я смогу вволю наслаждаться с тобой».

Význam

Комментарий

VÝZNAM: Haridāsa Ṭhākura si s prostitutkou nikdy užívat nechtěl, ale takto ji přelstil, aby jí dal možnost poslouchat svaté jméno Pána, když zpíval. Čistí oddaní zpívají Hare Kṛṣṇa mantru, a pouhým poslechem očištěné transcendentální osobnosti se člověk zbaví všech hříšných činností bez ohledu na to, jak nízce zrozený nebo pokleslý je. Jakmile je zcela zbaven následků svých hříšných činností, bude schopen oddaně sloužit Pánu. To je způsob, jak pokleslé duše zaměstnat oddanou službou. Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.28):

Харидас Тхакур не испытывал никакого влечения к блуднице, но он пошел на хитрость, чтобы спасти ее, дав возможность слушать святое имя Господа, которое он повторял. Чистые преданные повторяют мантру Харе Кришна, и, просто слушая этот звук, исходящий от очистившейся трансцендентной личности, человек очищается ото всех последствий греховных поступков, каким бы низкорожденным и падшим он ни был. И как только такой человек полностью освобождается от грехов, он обретает способность заниматься преданным служением Господу. Только таким образом можно занять падшие души преданным служением. Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (7.28):

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ
йеш тв анта-гата ппа
джанн пуйа-кармам
те двандва-моха-нирмукт
бхаджанте м дха-врат

„Ti, kdo jednali zbožně v tomto i dřívějších životech a jejichž hříšné činy jsou zcela vymazány, jsou osvobozeni od duality iluze a s odhodláním Mi slouží.“

«Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению Мне».