Skip to main content

Text 9

ТЕКСТ 9

Verš

Текст

saṅkīrtana-yajñe kalau kṛṣṇa-ārādhana
sei ta’ sumedhā pāya kṛṣṇera caraṇa
сакӣртана-йадже калау кша-рдхана
сеи та’ сумедх пйа кшера чараа

Synonyma

Пословный перевод

saṅkīrtana-yajñe — provádění yajñi zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry; kalau — v tomto věku Kali; kṛṣṇa-ārādhana — způsob uctívání Kṛṣṇy; sei ta' — takové osoby; su-medhā — velmi inteligentní; pāya — získají; kṛṣṇera caraṇa — útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy.

сакӣртана-йадже — совершая ягью повторения мантры Харе Кришна; калау — в этот век Кали; кша-рдхана — процесс поклонения Кришне; сеи та’ — такие люди; су-медх — очень разумные; пйа — обретают; кшера чараа — прибежище у лотосных стоп Кришны.

Překlad

Перевод

„Správný způsob, jak uctívat Kṛṣṇu v tomto věku Kali, je provádět oběť zpíváním svatého jména Pána. Ten, kdo to dělá, je zajisté velmi inteligentní a dosáhne útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou.“

«В этот век Кали поклонение Кришне подразумевает только одну ягью — повторение святого имени Господа. Тот, кто делает это, несомненно, очень разумен. Такой человек обязательно обретет прибежище у лотосных стоп Кришны».

Význam

Комментарий

Více informací je možné nalézt ve verších 77–78 třetí kapitoly Ādi-līly.

За более подробным объяснением обращайтесь к стихам 77–78 третьей главы Ади-лилы.