Skip to main content

Text 86

ТЕКСТ 86

Verš

Текст

saṅkṣepe kahiluṅ, vistāra nā yāya kathane
vistāriyā veda-vyāsa kariba varṇane
сакшепе кахилу, вистра н ййа катхане
вистрий веда-вйса кариба варане

Synonyma

Пословный перевод

saṅkṣepe kahiluṅ — velmi stručně jsem popsal; vistāra yāya kathane — není možné je popsat úplně; vistāriyā — obšírně rozebírající; veda-vyāsa — zástupce Vyāsadevy; kariba — učiní; varṇane — popis.

сакшепе кахилу — я описал очень кратко; вистра н ййа катхане — невозможно описать полностью; вистрий — подробно; веда-вйса — представитель Вьясадевы; кариба — сделает; варане — описание.

Překlad

Перевод

Zábavy jsem popsal jen velmi stručně, protože je pro mě nemožné je popsat úplně. V budoucnosti je však Vedavyāsa popíše obšírně.

Я рассказал об играх Господа очень кратко, ибо я не способен описать их полностью. В будущем, однако, Ведавьяса поведает о них подробно.