Skip to main content

Text 86

Text 86

Verš

Texto

saṅkṣepe kahiluṅ, vistāra nā yāya kathane
vistāriyā veda-vyāsa kariba varṇane
saṅkṣepe kahiluṅ, vistāra nā yāya kathane
vistāriyā veda-vyāsa kariba varṇane

Synonyma

Palabra por palabra

saṅkṣepe kahiluṅ — velmi stručně jsem popsal; vistāra yāya kathane — není možné je popsat úplně; vistāriyā — obšírně rozebírající; veda-vyāsa — zástupce Vyāsadevy; kariba — učiní; varṇane — popis.

saṅkṣepe kahiluṅ — he narrado muy brevemente; vistāra yāya kathane — no es posible una narración completa; vistāriyā — en detalle; veda-vyāsa — un representante de Vyāsadeva; kariba — hará; varṇane — narración.

Překlad

Traducción

Zábavy jsem popsal jen velmi stručně, protože je pro mě nemožné je popsat úplně. V budoucnosti je však Vedavyāsa popíše obšírně.

Yo he narrado los pasatiempos muy brevemente, pues me es imposible hacer una narración completa. En el futuro, sin embargo, Vedavyāsa los narrará con todo detalle.