Skip to main content

Text 86

Text 86

Verš

Text

saṅkṣepe kahiluṅ, vistāra nā yāya kathane
vistāriyā veda-vyāsa kariba varṇane
saṅkṣepe kahiluṅ, vistāra nā yāya kathane
vistāriyā veda-vyāsa kariba varṇane

Synonyma

Synonyms

saṅkṣepe kahiluṅ — velmi stručně jsem popsal; vistāra yāya kathane — není možné je popsat úplně; vistāriyā — obšírně rozebírající; veda-vyāsa — zástupce Vyāsadevy; kariba — učiní; varṇane — popis.

saṅkṣepe kahiluṅ — I have described very briefly; vistāra yāya kathane — it is not possible to describe them in full; vistāriyā — elaborating; veda-vyāsa — a representative of Vyāsadeva; kariba — will do; varṇane — describing.

Překlad

Translation

Zábavy jsem popsal jen velmi stručně, protože je pro mě nemožné je popsat úplně. V budoucnosti je však Vedavyāsa popíše obšírně.

I have described the pastimes very briefly, for it is impossible for me to describe them in full. In the future, however, Vedavyāsa will describe them elaborately.