Skip to main content

Text 8

Text 8

Verš

Text

harṣe prabhu kahena, — “śuna svarūpa-rāma-rāya
nāma-saṅkīrtana — kalau parama upāya
harṣe prabhu kahena, — “śuna svarūpa-rāma-rāya
nāma-saṅkīrtana — kalau parama upāya

Synonyma

Synonyms

harṣe — s radostí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahena — říká; śuna — prosím poslouchejte; svarūpa-rāma-rāya — Moji drazí Svarūpo Dāmodare Gosvāmī a Rāmānando Rāyi; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; kalau — ve věku Kali; parama upāya — nejvhodnější prostředek pro osvobození.

harṣe — in jubilation; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahena — says; śuna — please hear; svarūpa-rāma-rāya — My dear Svarūpa Dāmodara Gosvāmī and Rāmānanda Rāya; nāma-saṅkīrtana — chanting of the holy name of the Lord; kalau — in the Age of Kali; parama upāya — the most feasible means for deliverance.

Překlad

Translation

Śrī Caitanya Mahāprabhu s velkou radostí řekl: „Moji drazí Svarūpo Dāmodare a Rāmānando Rāyi, vězte, že zpívání svatých jmen Pána je v tomto věku Kali nejvhodnějším prostředkem k osvobození.

In great jubilation, Śrī Caitanya Mahāprabhu said, “My dear Svarūpa Dāmodara and Rāmānanda Rāya, know from Me that chanting the holy names is the most feasible means of salvation in this Age of Kali.