Skip to main content

Text 25

Text 25

Verš

Texto

uttama hañā vaiṣṇava habe nirabhimāna
jīve sammāna dibe jāni’ ‘kṛṣṇa’-adhiṣṭhāna
uttama hañā vaiṣṇava habe nirabhimāna
jīve sammāna dibe jāni’ ‘kṛṣṇa’-adhiṣṭhāna

Synonyma

Palabra por palabra

uttama hañā — i když je velmi vznešený; vaiṣṇava — oddaný; habe — měl by být; nirabhimāna — bez pýchy; jīve — všem živým bytostem; sammāna dibe — měl by projevovat úctu; jāni' — když ví; kṛṣṇa-adhiṣṭhāna — místo, kde sídlí Kṛṣṇa.

uttama hañā — pese a ser muy excelso; vaiṣṇava — el devoto; habe — debe volverse; nirabhimāna — sin orgullo; jīve — a todas las entidades vivientes; sammāna dibe — debe ofrecer respeto; jāni’ — sabiendo; kṛṣṇa-adhiṣṭhāna — la morada de Kṛṣṇa.

Překlad

Traducción

„I když je vaiṣṇava tou nejvznešenější osobou, není pyšný a každému projevuje úctu, protože ví, že v každém sídlí Kṛṣṇa.“

«El vaiṣṇava, aunque es la persona más elevada, está libre de orgullo y ofrece pleno respeto a lo demás, sabiendo que son la morada de Kṛṣṇa.