Skip to main content

Text 25

Text 25

Verš

Text

uttama hañā vaiṣṇava habe nirabhimāna
jīve sammāna dibe jāni’ ‘kṛṣṇa’-adhiṣṭhāna
uttama hañā vaiṣṇava habe nirabhimāna
jīve sammāna dibe jāni’ ‘kṛṣṇa’-adhiṣṭhāna

Synonyma

Synonyms

uttama hañā — i když je velmi vznešený; vaiṣṇava — oddaný; habe — měl by být; nirabhimāna — bez pýchy; jīve — všem živým bytostem; sammāna dibe — měl by projevovat úctu; jāni' — když ví; kṛṣṇa-adhiṣṭhāna — místo, kde sídlí Kṛṣṇa.

uttama hañā — although being very much exalted; vaiṣṇava — a devotee; habe — should become; nirabhimāna — without pride; jīve — to all living entities; sammāna dibe — should give respect; jāni’ — knowing; kṛṣṇa-adhiṣṭhāna — the resting place of Kṛṣṇa.

Překlad

Translation

„I když je vaiṣṇava tou nejvznešenější osobou, není pyšný a každému projevuje úctu, protože ví, že v každém sídlí Kṛṣṇa.“

“Although a Vaiṣṇava is the most exalted person, he is prideless and gives all respect to everyone, knowing everyone to be the resting place of Kṛṣṇa.