Skip to main content

Text 7

ТЕКСТ 7

Verš

Текст

sākṣāt-darśane saba jagat tārilā
eka-bāra ye dekhilā, se kṛtārtha ha-ilā
скшт-даране саба джагат трил
эка-бра йе декхил, се ктртха ха-ил

Synonyma

Пословный перевод

sākṣāt-darśane — přímým setkáním; saba — celý; jagat — vesmír; tārilā — osvobodil; eka-bāra — jednou; ye — každý, kdo; dekhilā — viděl; se — ten; kṛta-artha — zcela spokojený; ha-ilā — stal se.

скшт-даране — непосредственной встречей; саба — всю; джагат — вселенную; трил — освободил; эка-бра — один раз; йе — кто; декхил — видел; се — тот; кта-артха — полностью удовлетворенным; ха-ил — становился.

Překlad

Перевод

Každý, kdo se byť jednou setkal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem během Jeho osobní přítomnosti v tomto světě, byl zcela uspokojen a stal se duchovně pokročilou osobou.

Все в мире, кто хотя бы однажды встречался со Шри Чайтаньей Махапрабху, обретали умиротворение и духовно возвышались.