Skip to main content

Text 95

Text 95

Verš

Texto

cakravāka-maṇḍala,pṛthak pṛthak yugala,
jala haite karila udgama
uṭhila padma-maṇḍala,
pṛthak pṛthak yugala,
cakravāke kaila ācchādana
cakravāka-maṇḍala,pṛthak pṛthak yugala,
jala haite karila udgama
uṭhila padma-maṇḍala,
pṛthak pṛthak yugala,
cakravāke kaila ācchādana

Synonyma

Palabra por palabra

cakravāka-maṇḍala — oblé tvary ptáků cakravāka; pṛthak pṛthak — odděleně; yugala — páry; jala haite — z vody; karila — učinily; udgama — vynoření se; uṭhila — vynořily se; padma-maṇḍala — kruh lotosů; pṛthak pṛthak — oddělené; yugala — páry; cakravāke — ptáků cakravāků; kaila — učinily; ācchādana — zakrytí.

cakravāka-maṇḍala — los globos de aves cakravākas; pṛthak pṛthak — separadas; yugala — parejas; jala haite — del agua; karila — hicieron; udgama — aparición; uṭhila — se levantaron; padma-maṇḍala — el círculo de flores de loto; pṛthak pṛthak — separadas; yugala — parejas; cakravāke — las aves cakravāka; kaila — hicieron; ācchādana — cubrir.

Překlad

Traducción

„Když se zdvižená ňadra gopī, připomínající oblá těla ptáků cakravāků, vynořila v oddělených párech z vody, vynořily se i modré lotosy Kṛṣṇových rukou, aby je zakryly.“

«Cuando los erguidos senos de las gopīs, redondos como el cuerpo del ave cakravāka, salieron del agua en parejas separadas, las azules flores de loto de las manos de Kṛṣṇa se levantaron para cubrirlos.