Skip to main content

Text 95

Text 95

Verš

Text

cakravāka-maṇḍala,pṛthak pṛthak yugala,
jala haite karila udgama
uṭhila padma-maṇḍala,
pṛthak pṛthak yugala,
cakravāke kaila ācchādana
cakravāka-maṇḍala,pṛthak pṛthak yugala,
jala haite karila udgama
uṭhila padma-maṇḍala,
pṛthak pṛthak yugala,
cakravāke kaila ācchādana

Synonyma

Synonyms

cakravāka-maṇḍala — oblé tvary ptáků cakravāka; pṛthak pṛthak — odděleně; yugala — páry; jala haite — z vody; karila — učinily; udgama — vynoření se; uṭhila — vynořily se; padma-maṇḍala — kruh lotosů; pṛthak pṛthak — oddělené; yugala — páry; cakravāke — ptáků cakravāků; kaila — učinily; ācchādana — zakrytí.

cakravāka-maṇḍala — the globes of cakravāka birds; pṛthak pṛthak — separate; yugala — couples; jala haite — from the water; karila — made; udgama — appearance; uṭhila — arose; padma-maṇḍala — the circle of lotus flowers; pṛthak pṛthak — separate; yugala — couples; cakravāke — the cakravāka birds; kaila — did; ācchādana — covering.

Překlad

Translation

„Když se zdvižená ňadra gopī, připomínající oblá těla ptáků cakravāků, vynořila v oddělených párech z vody, vynořily se i modré lotosy Kṛṣṇových rukou, aby je zakryly.“

“When the raised breasts of the gopīs, which resembled the globelike bodies of cakravāka birds, emerged from the water in separate couples, the bluish lotuses of Kṛṣṇa’s hands rose to cover them.