Skip to main content

Text 92

Text 92

Verš

Texto

tāra alpa lañā prabhu jihvāte yadi dilā
āra saba govindera āṅcale bāndhilā
tāra alpa lañā prabhu jihvāte yadi dilā
āra saba govindera āṅcale bāndhilā

Synonyma

Palabra por palabra

tāra — toho; alpa — trochu; lañā — beroucí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jihvāte — na jazyk; yadi — když; dilā — dal; āra saba — zbytek; govindera — Govindy; āṅcale — do cípu šálu; bāndhilā — zabalil.

tāra — de eso; alpa — muy poco; lañā — tomando; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jihvāte — en la lengua; yadi — cuando; dilā — puso; āra saba — todo el resto; govindera — de Govinda; āṅcale — en el extremo del manto; bāndhilā — lió.

Překlad

Traducción

Śrī Caitanya Mahāprabhu kousek prasādam ochutnal a Govinda zbytek vzal a zabalil do cípu svého šálu.

Śrī Caitanya Mahāprabhu probó un poco de prasādam. Govinda recogió el resto y lo lió en un extremo de su manto.