Skip to main content

Text 92

Text 92

Verš

Text

tāra alpa lañā prabhu jihvāte yadi dilā
āra saba govindera āṅcale bāndhilā
tāra alpa lañā prabhu jihvāte yadi dilā
āra saba govindera āṅcale bāndhilā

Synonyma

Synonyms

tāra — toho; alpa — trochu; lañā — beroucí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jihvāte — na jazyk; yadi — když; dilā — dal; āra saba — zbytek; govindera — Govindy; āṅcale — do cípu šálu; bāndhilā — zabalil.

tāra — of that; alpa — very little; lañā — taking; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jihvāte — on the tongue; yadi — when; dilā — put; āra saba — all the balance; govindera — of Govinda; āṅcale — at the end of the wrapper; bāndhilā — bound.

Překlad

Translation

Śrī Caitanya Mahāprabhu kousek prasādam ochutnal a Govinda zbytek vzal a zabalil do cípu svého šálu.

Śrī Caitanya Mahāprabhu tasted a portion of the prasādam. Govinda took the rest and bound it in the end of his wrapper.