Skip to main content

Text 79

Text 79

Verš

Text

prabhu kahe, — “kṛṣṇa muñi ekhana-i pāinu
āpanāra durdaive punaḥ hārāinu
prabhu kahe, — “kṛṣṇa muñi ekhana-i pāinu
āpanāra durdaive punaḥ hārāinu

Synonyma

Synonyms

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; muñi — Já; ekhana-i — právě teď; pāinu — měl jsem; āpanāra — svému; durdaive — kvůli neštěstí; punaḥ — znovu; hārāinu — ztratil jsem.

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; muñi — I; ekhana-i — just now; pāinu — had; āpanāra — My own; durdaive — by misfortune; punaḥ — again; hārāinu — I have lost.

Překlad

Translation

Śrī Caitanya Mahāprabhu poté řekl: „Právě teď jsem Kṛṣṇu měl, ale naneštěstí jsem Ho zase ztratil.“

Śrī Caitanya Mahāprabhu then said, “I just now had Kṛṣṇa, but unfortunately I have lost Him again.