Skip to main content

Text 34

Text 34

Verš

Texto

mālaty adarśi vaḥ kaccin
mallike jāti yūthike
prītiṁ vo janayan yātaḥ
kara-sparśena mādhavaḥ
mālaty adarśi vaḥ kaccin
mallike jāti yūthike
prītiṁ vo janayan yātaḥ
kara-sparśena mādhavaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

mālati — ó rostlinko mālatī; adarśi — byl spatřen; vaḥ — tebou; kaccit — zdali; mallike — ó rostlinko s květy mallikā; jāti — ó rostlinko s květy jātī; yūthike — ó rostlinko s květy yūthikā; prītim — radost; vaḥ — vaši; janayan — probouzející; yātaḥ — prošel tudy; kara-sparśena — dotykem své ruky; mādhavaḥ — Śrī Kṛṣṇa.

mālati — ¡oh, planta de flores mālatī!; adarśi — ha sido visto; vaḥ — por vosotras; kaccit — acaso; mallike — ¡oh, planta de flores mallikā!; jāti — ¡oh, planta de flores jātī!; yūthike — ¡oh, planta de flores yūthikā!; prītim — placer; vaḥ — vuestro; janayan — creando yātaḥ–pasó por; kara-sparśena — con el tacto de Su mano; mādhavaḥ — Śrī Kṛṣṇa.

Překlad

Traducción

„  ,Ó rostlinky s květy mālatī, mallikā, jātī a yūthikā, viděly jste okolo projít Kṛṣṇu, který se vás dotkl svou rukou, aby vás potěšil?̀  “

«“¡Oh, plantas de flores mālatī, mallikā, jātī y yūthikā!, ¿habéis visto pasar por aquí a Kṛṣṇa, tocándoos con Su mano para daros placer?.”»