Skip to main content

Text 16

ТЕКСТ 16

Verš

Текст

sakhi he, śuna mora duḥkhera kāraṇa
mora pañcendriya-gaṇa,
mahā-lampaṭa dasyu-gaṇa,
sabe kahe, — hara’ para-dhana
сакхи хе, уна мора дукхера краа
мора пачендрийа-гаа,

мах-лампаа дасйу-гаа,
сабе кахе, — хара’ пара-дхана

Synonyma

Пословный перевод

sakhi — Má drahá přítelkyně; he — ó; śuna — prosím slyš; mora — Mého; duḥkhera kāraṇa — příčina neštěstí; mora — Mých; pañca-indriya-gaṇa — pět poznávacích smyslů; mahā — velmi; lampaṭa — nemravní; dasyu-gaṇa — lupiči; sabe kahe — všichni říkají; hara' — pleň; para-dhana — cizí majetek.

сакхи — Моя дорогая подруга; хе — о!; уна — послушай; мора — Моего; дукхера краа — о причине несчастья; мора — Мои; пача-индрийа-гаа — пять органов чувств; мах — очень; лампаа — безрассудные; дасйу-гаа — разбойники; сабе кахе — все говорят; хара’ — грабят; пара-дхана — чужую собственность.

Překlad

Перевод

„Ó Má drahá přítelkyně, poslechni si prosím, co je příčinou Mého utrpení. Mých pět smyslů jsou ve skutečnosti nemravní lupiči, protože chtějí plenit Kṛṣṇovo vlastnictví, i když dobře vědí, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství.“

«Моя дорогая подруга, послушай, в чем причина Моих страданий. Пять Моих чувств — это безрассудные грабители с большой дороги. Они прекрасно знают, что Кришна — это Верховная Личность Бога, и тем не менее они посягают на Его собственность».