Skip to main content

Text 16

Text 16

Verš

Text

sakhi he, śuna mora duḥkhera kāraṇa
mora pañcendriya-gaṇa,
mahā-lampaṭa dasyu-gaṇa,
sabe kahe, — hara’ para-dhana
sakhi he, śuna mora duḥkhera kāraṇa
mora pañcendriya-gaṇa,
mahā-lampaṭa dasyu-gaṇa,
sabe kahe, — hara’ para-dhana

Synonyma

Synonyms

sakhi — Má drahá přítelkyně; he — ó; śuna — prosím slyš; mora — Mého; duḥkhera kāraṇa — příčina neštěstí; mora — Mých; pañca-indriya-gaṇa — pět poznávacích smyslů; mahā — velmi; lampaṭa — nemravní; dasyu-gaṇa — lupiči; sabe kahe — všichni říkají; hara' — pleň; para-dhana — cizí majetek.

sakhi — My dear friend; he — O; śuna — please hear; mora — My; duḥkhera kāraṇa — the cause of unhappiness; mora — My; pañca-indriya-gaṇa — five senses of perception; mahā — very; lampaṭa — extravagant; dasyu-gaṇa — rogues; sabe kahe — they all say; hara’ — plunder; para-dhana — another’s property.

Překlad

Translation

„Ó Má drahá přítelkyně, poslechni si prosím, co je příčinou Mého utrpení. Mých pět smyslů jsou ve skutečnosti nemravní lupiči, protože chtějí plenit Kṛṣṇovo vlastnictví, i když dobře vědí, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství.“

“O My dear friend, please hear the cause of My misery. My five senses are actually extravagant rogues. They know very well that Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead, but they still want to plunder Kṛṣṇa’s property.