Skip to main content

Text 98

Text 98

Verš

Texto

svarūpādi-gaṇa tāhāṅ āsiyā mililā
prabhura avasthā dekhi’ kāndite lāgilā
svarūpādi-gaṇa tāhāṅ āsiyā mililā
prabhura avasthā dekhi’ kāndite lāgilā

Synonyma

Palabra por palabra

svarūpa-ādi-gaṇa — oddaní, v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm; tāhāṅ — tam; āsiyā — když přišli; mililā — setkali se; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; avasthā — stav; dekhi' — když viděli; kāndite lāgilā — dali se do pláče.

svarūpa-ādi-gaṇa — los devotos, comenzando por Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; tāhāṅ — allí; āsiyā — llegando; mililā — encontraron; prabhura — del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu; avasthā — el estado; dekhi’ — al ver; kāndite lāgilā — se echaron a llorar.

Překlad

Traducción

Na místo dorazil Svarūpa Dāmodara Gosvāmī s ostatními oddanými, a když viděli, v jakém stavu je Śrī Caitanya Mahāprabhu, dali se do pláče.

Svarūpa Dāmodara y los demás devotos, cuando llegaron allí y vieron el estado de Śrī Caitanya Mahāprabhu, se echaron a llorar.