Skip to main content

Text 50

Text 50

Verš

Texto

rāmānanda, sārvabhauma, sabāra agrete
haridāsera guṇa prabhu lāgilā kahite
rāmānanda, sārvabhauma, sabāra agrete
haridāsera guṇa prabhu lāgilā kahite

Synonyma

Palabra por palabra

rāmānanda — Rāmānandou Rāyem; sārvabhauma — Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; sabāra — všemi; agrete — před; haridāsera — Haridāse Ṭhākura; guṇa — vznešené vlastnosti; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lāgilā kahite — začal popisovat.

rāmānanda — Rāmānanda Rāya; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; sabāra — de todos; agrete — ante; haridās.era — de Haridāsa Ṭhākura; guṇa — las cualidades; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lāgilā kahite — comenzó a explicar.

Překlad

Traducción

Śrī Caitanya Mahāprabhu začal před všemi velkými oddanými, jako byl Rāmānanda Rāya a Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, popisovat svaté vlastnosti Haridāse Ṭhākura.

Ante todos los grandes devotos, como Rāmānanda Rāya y Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, Śrī Caitanya Mahāprabhu comenzó a hablar de las santas cualidades de Haridāsa Ṭhākura.