Skip to main content

Text 50

Text 50

Verš

Text

rāmānanda, sārvabhauma, sabāra agrete
haridāsera guṇa prabhu lāgilā kahite
rāmānanda, sārvabhauma, sabāra agrete
haridāsera guṇa prabhu lāgilā kahite

Synonyma

Synonyms

rāmānanda — Rāmānandou Rāyem; sārvabhauma — Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; sabāra — všemi; agrete — před; haridāsera — Haridāse Ṭhākura; guṇa — vznešené vlastnosti; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lāgilā kahite — začal popisovat.

rāmānanda — Rāmānanda Rāya; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; sabāra — of all; agrete — in front; haridāsera — of Haridāsa Ṭhākura; guṇa — attributes; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lāgilā kahite — began to describe.

Překlad

Translation

Śrī Caitanya Mahāprabhu začal před všemi velkými oddanými, jako byl Rāmānanda Rāya a Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, popisovat svaté vlastnosti Haridāse Ṭhākura.

In front of all the great devotees like Rāmānanda Rāya and Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, Śrī Caitanya Mahāprabhu began to describe the holy attributes of Haridāsa Ṭhākura.