Skip to main content

Text 116

Text 116

Verš

Text

prabhu kahe, — ‘ādi-vasyā’ duḥkha kāṅhe māne?
kebā ki diyāche, tāhā ānaha ekhāne
prabhu kahe, — ‘ādi-vasyā’ duḥkha kāṅhe māne?
kebā ki diyāche, tāhā ānaha ekhāne

Synonyma

Synonyms

prabhu kahe — Pán odpověděl; ādi-vasyā — ty, kdo se Mnou žiješ tak dlouho; duḥkha kāṅhe māne — proč jsi z toho nešťastný; kebā ki diyāche — cokoliv ti dali; tāhā — to vše; ānaha ekhāne — přines sem.

prabhu kahe — the Lord replied; ādi-vasyā — you who have been residing with Me for a very long time; duḥkha kāṅhe māne — why are you unhappy about this; kebā ki diyāche — whatever they have delivered; tāhā — all that; ānaha ekhāne — bring here.

Překlad

Translation

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Proč jsi tak hloupě nešťastný? Přines Mi sem vše, co ti dali.“

Śrī Caitanya Mahāprabhu replied, “Why are you so foolishly unhappy? Bring here to Me whatever they have given you.”

Význam

Purport

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura vysvětluje, že slovy ādi-vasyā se označuje ten, kdo již velmi dlouhou dobu žije s další osobou. Tak je zde osloven Govinda, protože se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem žil již velmi dlouho, kdežto jiní oddaní byli většinou noví a přicházeli a odcházeli. Pán tedy Govindovi řekl: „Jelikož se Mnou žiješ tak dlouho, neměl bys být z této situace tak hloupě zklamaný. Všechno jídlo Mi přines a uvidíš, že je sním.“

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura explains that the word ādi-vasyā refers to one who has been living with another for a very long time. Govinda was addressed as ādi-vasyā because he had been living with Śrī Caitanya Mahāprabhu for a very long time, whereas other devotees, who were mostly new, would come and go. In effect, the Lord told Govinda, “Since you have been living with Me for a long time, you should not be foolishly disappointed in this situation. Bring all the food to Me, and you will see that I can eat it.”