Skip to main content

Text 115

Text 115

Verš

Texto

rāya, bhaṭṭācārya bale, — “tomāra prasāda vine
tomāra hṛdaya ei jānila kemane
rāya, bhaṭṭācārya bale, — “tomāra prasāda vine
tomāra hṛdaya ei jānila kemane

Synonyma

Palabra por palabra

rāya — Rāmānanda Rāya; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; bale — říkají; tomāra prasāda vine — bez Tvé zvláštní milosti; tomāra hṛdaya — Tvoji mysl; ei — tento Rūpa Gosvāmī; jānila — pochopil; kemane — jak.

rāya — Rāmānanda Rāya; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; bale — dicen; tomāra prasāda vine — sin Tu misericordia especial; tomāra hṛdaya — Tu mente; ei — Rūpa Gosvāmī; jānila — entendió; kemane — cómo.

Překlad

Traducción

Rāmānanda Rāya a Sārvabhauma Bhaṭṭācārya po vyslechnutí verše řekli Caitanyovi Mahāprabhuovi: „Jak mohl tento Rūpa Gosvāmī pochopit Tvou mysl, aniž bys mu udělil svou zvláštní milost?“

Tras escuchar el verso, Rāmānanda Rāya y Sārvabhauma Bhaṭṭācārya dijeron a Caitanya Mahāprabhu: «Sin Tu misericordia especial, ¿cómo habría podido Rūpa Gosvāmī entender Tu mente?».