Skip to main content

Text 155

Text 155

Verš

Texto

vārāṇasī-purī āilā śrī-kṛṣṇa-caitanya
purī-saha sarva-loka haila mahā-dhanya
vārāṇasī-purī āilā śrī-kṛṣṇa-caitanya
purī-saha sarva-loka haila mahā-dhanya

Synonyma

Palabra por palabra

vārāṇasī — jménem Váránasí; purī — město; āilā — přišel; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; purī — město; saha — s; sarva-loka — všichni lidé; haila — byli; mahā-dhanya — vděční.

vārāṇasī — de nombre Vārāṇasī; purī — ciudad; āilā — vino; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Śrī Caitanya Mahāprabhu; purī — ciudad; saha — con; sarva-loka — toda la gente; haila — se volvieron; mahā-dhanya — agradecidos.

Překlad

Traducción

Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil město Váránasí a všichni obyvatelé Mu za to byli vděční.

Śrī Caitanya Mahāprabhu visitó la ciudad de Vārāṇasī, y todos sus habitantes Le estaban muy agradecidos.