Skip to main content

Text 5

Text 5

Verš

Text

advaitaṁ hariṇādvaitād
ācāryaṁ bhakti-śaṁsanāt
bhaktāvatāram īśaṁ tam
advaitācāryam āśraye
advaitaṁ hariṇādvaitād
ācāryaṁ bhakti-śaṁsanāt
bhaktāvatāram īśaṁ tam
advaitācāryam āśraye

Synonyma

Synonyms

advaitam — známý jako Advaita; hariṇā — od Pána Hariho; advaitāt — protože se neliší; ācāryam — známý jako Ācārya; bhakti-śaṁsanāt — protože šíří oddanou službu Śrī Kṛṣṇovi; bhakta-avatāram — inkarnaci v podobě oddaného; īśam — Nejvyššímu Pánu; tam — Jemu; advaita-ācāryam — Advaitovi Ācāryovi; āśraye — odevzdávám se.

advaitam — known as Advaita; hariṇā — with Lord Hari; advaitāt — from being nondifferent; ācāryam — known as Ācārya; bhakti-śaṁsanāt — from the propagation of devotional service to Śrī Kṛṣṇa; bhakta-avatāram — the incarnation as a devotee; īśam — to the Supreme Lord; tam — to Him; advaita-ācāryam — to Advaita Ācārya; āśraye — I surrender.

Překlad

Translation

Protože se neliší od Hariho, Nejvyššího Pána, říká se Mu Advaita, a protože šíří oddanou službu, říká se Mu Ācārya. Je Pán a zároveň inkarnace Pánova oddaného. Proto u Něho přijímám útočiště.

Because He is nondifferent from Hari, the Supreme Lord, He is called Advaita, and because He propagates the cult of devotion, He is called Ācārya. He is the Lord and the incarnation of the Lord’s devotee. Therefore I take shelter of Him.