Skip to main content

Text 101

Text 101

Verš

Text

ātmā haite kṛṣṇa bhakte baḍa kari’ māne
ihāte bahuta śāstra-vacana pramāṇe
ātmā haite kṛṣṇa bhakte baḍa kari’ māne
ihāte bahuta śāstra-vacana pramāṇe

Synonyma

Synonyms

ātmā haite — než svoje vlastní Já; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; bhakte — svého oddaného; baḍa kari' māne — považuje za většího; ihāte — v této souvislosti; bahuta — mnoho; śāstra-vacana — citátů ze zjevených písem; pramāṇe — důkazy.

ātmā haite — than His own self; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; bhakte — His devotee; baḍa kari’ māne — accepts as greater; ihāte — in this connection; bahuta — many; śāstra-vacana — quotations from revealed scripture; pramāṇe — evidences.

Překlad

Translation

Pán Kṛṣṇa považuje své oddané za větší, než je On sám. V tomto ohledu poskytují písma mnoho důkazů.

Lord Kṛṣṇa considers His devotees greater than Himself. In this connection the scriptures provide an abundance of evidence.