Skip to main content

Text 56

Text 56

Verš

Texto

mahat-sraṣṭā puruṣa, tiṅho jagat-kāraṇa
ādya-avatāra kare māyāya īkṣaṇa
mahat-sraṣṭā puruṣa, tiṅho jagat-kāraṇa
ādya-avatāra kare māyāya īkṣaṇa

Synonyma

Synonyms

mahat-sraṣṭā — stvořitel souhrnu hmotné energie; puruṣa — osoba; tiṅho — On; jagat-kāraṇa — příčina hmotného vesmírného projevu; ādya — původní; avatāra — inkarnace; kare — činí; māyāya — na hmotnou přírodu; īkṣaṇa — pohled.

mahat-sraṣtā — el creador de la energía material total; puruṣa — la persona; tiṅho — Él; jagat-kāraṇa — la causa de la manifestación cósmica material; ādya — original; avatāra — encarnación; kare — hace; māyāya — sobre la energía material; īkṣaṇa — mirada.

Překlad

Translation

Je známý jako první puruṣa, stvořitel souhrnu hmotné energie. Je to On, kdo jako příčina vesmírů a první inkarnace pohlédne na māyu.

Se Le conoce como el primer puruṣa, el creador de la energía material total. Él, la causa de los universos, la primera encarnación, echa una mirada a māyā.