Skip to main content

Text 56

Text 56

Verš

Text

mahat-sraṣṭā puruṣa, tiṅho jagat-kāraṇa
ādya-avatāra kare māyāya īkṣaṇa
mahat-sraṣṭā puruṣa, tiṅho jagat-kāraṇa
ādya-avatāra kare māyāya īkṣaṇa

Synonyma

Synonyms

mahat-sraṣṭā — stvořitel souhrnu hmotné energie; puruṣa — osoba; tiṅho — On; jagat-kāraṇa — příčina hmotného vesmírného projevu; ādya — původní; avatāra — inkarnace; kare — činí; māyāya — na hmotnou přírodu; īkṣaṇa — pohled.

mahat-sraṣṭā — the creator of the total material energy; puruṣa — the person; tiṅho — He; jagat-kāraṇa — the cause of the material cosmic manifestation; ādya — original; avatāra — incarnation; kare — does; māyāya — over the material energy; īkṣaṇa — glance.

Překlad

Translation

Je známý jako první puruṣa, stvořitel souhrnu hmotné energie. Je to On, kdo jako příčina vesmírů a první inkarnace pohlédne na māyu.

He is known as the first puruṣa, the creator of the total material energy. He, the cause of the universes, the first incarnation, casts His glance over māyā.