Skip to main content

Text 55

Text 55

Verš

Texto

sei ta’ kāraṇārṇave sei saṅkarṣaṇa
āpanāra eka aṁśe karena śayana
sei ta’ kāraṇārṇave sei saṅkarṣaṇa
āpanāra eka aṁśe karena śayana

Synonyma

Palabra por palabra

sei — tomto; ta' — jistě; kāraṇa-arṇave — v oceánu příčin neboli Příčinném oceánu; sei — tento; saṅkarṣaṇa — Pán Saṅkarṣaṇa; āpanāra — svojí vlastní; eka — jednou; aṁśe — částí; karena śayana — leží.

sei — ese; ta’ — ciertamente; kāraṇa-arṇave — en el océano de causa, u océano Causal; sei — ese; saṅkarṣaṇa — el Señor Saṅkarṣaṇa; āpanāra — de Su propio; eka — una; aṁśe — por la parte; karena śayana — yace.

Překlad

Traducción

V tomto oceánu leží úplná část Pána Saṅkarṣaṇa.

En ese océano yace una porción plenaria del Señor Saṅkarṣaṇa.