Skip to main content

Text 5

ТЕКСТ 5

Verš

Текст

eka-i svarūpa doṅhe, bhinna-mātra kāya
ādya kāya-vyūha, kṛṣṇa-līlāra sahāya
эка-и сварӯпа дохе, бхинна-мтра кйа
дйа кйа-вйӯха, кша-лӣлра сахйа

Synonyma

Пословный перевод

eka-i — jedna; svarūpa — totožnost; doṅhe — oba; bhinna-mātra kāya — pouze dvě různá těla; ādya — původní; kāya-vyūha — čtveřice expanzí; kṛṣṇa- līlāra — v zábavách Pána Kṛṣṇy; sahāya — pomoc.

эка-и — одна; сварӯпа — сущность; дохе — у обоих; бхинна-мтра кйа — только различные тела; дйа — изначальная; кйа-вйӯха — четверная экспансия; кша-лӣлра — игр Господа Кришны; сахйа — содействие.

Překlad

Перевод

Jsou jedna a táž osoba a liší se pouze podobou. Pán Balarāma je první tělesnou expanzí Pána Kṛṣṇy a pomáhá Mu v Jeho transcendentálních zábavách.

Они суть одна и та же личность. Их разнит только облик. Господь Баларама — первая экспансия тела Господа Кришны, и Он помогает Кришне в Его божественных играх.

Význam

Комментарий

Jelikož je Balarāma Pánovou expanzí kategorie svāṁśa, neexistuje mezi Ním a Kṛṣṇou rozdíl v síle. Jediný rozdíl je v Jejich tělesné stavbě. Pán Balarāma je jako první expanze Boha hlavním Božstvem v původní čtveřici podob a nejpřednějším pomocníkem Śrī Kṛṣṇy v Jeho transcendentálních činnostech.

Баларама — это экспансия Господа категории свамша, и потому Он не уступает Кришне в могуществе. Единственное различие между Ними в Их облике. Как первая экспансия Бога, Баларама является главным Божеством в первой четверке экспансий, и Он же — главный помощник Шри Кришны в Его трансцендентных играх.