Skip to main content

Text 5

Text 5

Verš

Texto

eka-i svarūpa doṅhe, bhinna-mātra kāya
ādya kāya-vyūha, kṛṣṇa-līlāra sahāya
eka-i svarūpa doṅhe, bhinna-mātra kāya
ādya kāya-vyūha, kṛṣṇa-līlāra sahāya

Synonyma

Palabra por palabra

eka-i — jedna; svarūpa — totožnost; doṅhe — oba; bhinna-mātra kāya — pouze dvě různá těla; ādya — původní; kāya-vyūha — čtveřice expanzí; kṛṣṇa- līlāra — v zábavách Pána Kṛṣṇy; sahāya — pomoc.

eka-i — una; svarūpa — identidad; doṅhe — ambos; bhinna-mātra kāya — sólo dos cuerpos diferentes; ādya — original; kāya-vyūha — grupo de cuatro expansiones; kṛṣṇa-līlāra — en los pasatiempos de Śrī Kṛṣṇa; sahāya — asistencia.

Překlad

Traducción

Jsou jedna a táž osoba a liší se pouze podobou. Pán Balarāma je první tělesnou expanzí Pána Kṛṣṇy a pomáhá Mu v Jeho transcendentálních zábavách.

Estos dos son uno y tienen una misma identidad. Sólo difieren en la forma. El Señor Balarâma es la primera expansión corporal de Kṛṣṇa, y asiste en los pasatiempos trascendentales de Śrī Kṛṣṇa.

Význam

Significado

Jelikož je Balarāma Pánovou expanzí kategorie svāṁśa, neexistuje mezi Ním a Kṛṣṇou rozdíl v síle. Jediný rozdíl je v Jejich tělesné stavbě. Pán Balarāma je jako první expanze Boha hlavním Božstvem v původní čtveřici podob a nejpřednějším pomocníkem Śrī Kṛṣṇy v Jeho transcendentálních činnostech.

Balarāma es una expansión svāṁśa del Señor y, por tanto, no hay diferencia entre las potencias de Kṛṣṇa y Balarāma. La única diferencia está en Su estructura corporal. Como primera expansión de Dios, Balarāma es la Deidad principal entre las primeras formas cuádruples, y es el asistente más importante de las actividades trascendentales de Śrī Kṛṣṇa.