Skip to main content

Text 217

ТЕКСТ 217

Verš

Текст

rādhā-saha krīḍā rasa-vṛddhira kāraṇa
āra saba gopī-gaṇa rasopakaraṇa
рдх-саха крӣ раса-вддхира краа
ра саба гопӣ-гаа расопакараа

Synonyma

Пословный перевод

rādhā-saha — se Śrīmatī Rādhārāṇī; krīḍā — zábavy; rasa — nálady; vṛddhira — zvětšení; kāraṇa — příčina; āra — ostatní; saba — všechny; gopī-gaṇagopī; rasa-upakaraṇa — doplňky nálad.

рдх-саха — вместе со Шримати Радхарани; крӣ — игры; раса — расы; вддхира — усиления; краа — причина; ра — другие; саба — все; гопӣ-гаа — гопи; раса-упакараа — орудия расы.

Překlad

Перевод

Všechny ostatní gopī pomáhají zvětšovat blaženost Kṛṣṇových zábav s Rādhārāṇī a jednají jako nástroje Jejich vzájemného požitku.

Остальные гопи делают все, чтобы увеличить радость игр Кришны и Радхи. Они — посредницы в Их божественных наслаждениях.

Význam

Комментарий

Gopī jsou rozděleny do pěti skupin: sakhī, nitya-sakhī, prāṇa-sakhī, priya-sakhī a parama-preṣṭha-sakhī. Všechny tyto společnice Śrīmatī Rādhārāṇī, královny Vrindávan-dhámu, mají světlou pleť a umějí dokonale podněcovat Kṛṣṇovy erotické city. Parama-preṣṭha-sakhī je osm a v extatických stycích Kṛṣṇy a Rādhy stojí někdy na straně Kṛṣṇy a jindy na straně Rādhārāṇī, aby vznikla situace, ve které to vypadá, že přejí jednomu na úkor druhého. To činí výměnu nálad ještě příjemnější.

Гопи делятся на пять групп: сакхи, нитья-сакхи, прана-сакхи, прия-сакхи и парама-прештха-сакхи. Этих светлокожих спутниц Шримати Радхарани, царицы Вриндавана-дхамы, отличает особое умение возбуждать в Кришне любовные чувства. Есть восемь парама-прештха-сакхи, и в экстатических отношениях Кришны и Радхи они иногда принимают сторону Кришны, а иногда — Радхарани, создавая впечатление, будто отдают предпочтение одной из сторон. Это придает духовным отношениям еще больший вкус.