Skip to main content

Text 217

Text 217

Verš

Text

rādhā-saha krīḍā rasa-vṛddhira kāraṇa
āra saba gopī-gaṇa rasopakaraṇa
rādhā-saha krīḍā rasa-vṛddhira kāraṇa
āra saba gopī-gaṇa rasopakaraṇa

Synonyma

Synonyms

rādhā-saha — se Śrīmatī Rādhārāṇī; krīḍā — zábavy; rasa — nálady; vṛddhira — zvětšení; kāraṇa — příčina; āra — ostatní; saba — všechny; gopī-gaṇagopī; rasa-upakaraṇa — doplňky nálad.

rādhā-saha — with Śrīmatī Rādhārāṇī; krīḍā — pastimes; rasa — of mellow; vṛddhira — of the increase; kāraṇa — the cause; āra — the other; saba — all; gopī-gaṇagopīs; rasa-upakaraṇa — accessories of mellow.

Překlad

Translation

Všechny ostatní gopī pomáhají zvětšovat blaženost Kṛṣṇových zábav s Rādhārāṇī a jednají jako nástroje Jejich vzájemného požitku.

All the other gopīs help increase the joy of Kṛṣṇa’s pastimes with Rādhārāṇī. The gopīs act as the instruments of Their mutual enjoyment.

Význam

Purport

Gopī jsou rozděleny do pěti skupin: sakhī, nitya-sakhī, prāṇa-sakhī, priya-sakhī a parama-preṣṭha-sakhī. Všechny tyto společnice Śrīmatī Rādhārāṇī, královny Vrindávan-dhámu, mají světlou pleť a umějí dokonale podněcovat Kṛṣṇovy erotické city. Parama-preṣṭha-sakhī je osm a v extatických stycích Kṛṣṇy a Rādhy stojí někdy na straně Kṛṣṇy a jindy na straně Rādhārāṇī, aby vznikla situace, ve které to vypadá, že přejí jednomu na úkor druhého. To činí výměnu nálad ještě příjemnější.

It is said that the gopīs are divided into five groups, namely the sakhīs, nitya-sakhīs, prāṇa-sakhīs, priya-sakhīs and parama-preṣṭha-sakhīs. All these fair-complexioned associates of Śrīmatī Rādhārāṇī, the Queen of Vṛndāvana-dhāma, are expert artists in evoking erotic sentiments in Kṛṣṇa. The parama-preṣṭha-sakhīs are eight in number, and in the ecstatic dealings of Kṛṣṇa and Rādhā they side sometimes with Kṛṣṇa and at other times with Rādhārāṇī, just to create a situation in which it appears that they favor one against the other. That makes the exchange of mellows more palatable.