Skip to main content

Text 116

Text 116

Verš

Text

so ’pi kaiśoraka-vayo
mānayan madhusūdanaḥ
reme strī-ratna-kūṭa-sthaḥ
kṣapāsu kṣapitāhitaḥ
so ’pi kaiśoraka-vayo
mānayan madhusūdanaḥ
reme strī-ratna-kūṭa-sthaḥ
kṣapāsu kṣapitāhitaḥ

Synonyma

Synonyms

saḥ — On; api — zvláště; kaiśoraka-vayaḥ — mládí; mānayan — uctívající; madhu-sūdanaḥ — ten, který zabil démona Madhua; reme — si užíval; strī-ratna — gopī; kūṭa — v množství; sthaḥ — setrvávající; kṣapāsu — za podzimních nocí; kṣapita-ahitaḥ — kdo odstraňuje neštěstí.

saḥ — He; api — especially; kaiśoraka-vayaḥ — the age of adolescence; mānayan — honoring; madhu-sūdanaḥ — the killer of the Madhu demon; reme — enjoyed; strī-ratna — of the gopīs; kūṭa — in multitudes; sthaḥ — situated; kṣapāsu — in the autumn nights; kṣapita-ahitaḥ — who destroys misfortune.

Překlad

Translation

„Pán Madhusūdana si užíval mládí při radovánkách za podzimních nocí, obklopen pasačkami připomínajícími drahokamy. Tak rozptýlil veškeré neštěstí tohoto světa.“

“Lord Madhusūdana enjoyed His youth with pastimes on autumn nights in the midst of the jewellike milkmaids. Thus He dispelled all the misfortunes of the world.”

Význam

Purport

Tento verš je z Viṣṇu Purāṇy (5.13.60).

This is a verse from the Viṣṇu Purāṇa (5.13.60).